Προγαμιαίες έρευνες από ιδιωτικό ερευνητή

Αρκετοί άνθρωποι θεωρούν πως δεν έχουν την δυνατότητα ή την ικανότητα να αξιολογήσουν σε βάθος τον άνθρωπο με τον οποίο σκοπεύουν να μοιραστούν την υπόλοιπη ζωή τους.

Ακόμα και αν ακούγεται υπερβολικό πολλές φορές ένας επαγγελματίας ιδιωτικός ερευνητής μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της ζωής ενός ανθρώπου.

Οι προγαμιαίες έρευνες σκοπό έχουν να εξακριβώσουν τον πρότερο βίο του μελλοντικού συζύγου. Ερευνώνται αν κατά το παρελθόν έχουν διαπραχθεί εγκλήματα, απάτες, αν έχουν αποκρυφτεί σημαντικά γεγονότα όπως άλλοι γάμοι, πτωχεύσεις, επαγγελματικές δραστηριότητες και την παρούσα οικογενειακή κατάσταση.

Οι προγαμιαίες έρευνες πολλές φορές έχουν ξεφύγει από τη στενή έννοια της «προγαμιαίας έρευνας» και κατευθύνονται στον τομέα των παρακολουθήσεων συζύγων καθώς ανακαλύπτονται στην πορεία της έρευνας σημαντικά πράγματα. Αρκετές φορές, έχουμε έρθει στη δυσάρεστη θέση να μεταφέρουμε στους ενδιαφερόμενους μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή την οποία έχουν έως τότε σχηματίσει για τον μελλοντικό του σύζυγο.

Τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών ‘Κηπουρίδης’ διαθέτουν τις πηγές και τον σύγχρονο τεχνικό εξοπλισμό ώστε αναλαμβάνει αποτελεσματικά και διακριτικά Προγαμιαίες έρευνες και τον έλεγχο του ιστορικού του προσώπου που σας ενδιαφέρει. Ενεργούμε πάντα με εχεμύθεια, συνέπεια, εντιμότητα και διακριτικότητα.