Έλεγχος Ιστορικού & Ενεργειών Προσωπικού από ιδιωτικό ερευνητή

Πριν την πρόσληψη ενός υπαλλήλου αρκετές φορές θεωρείται απαραίτητο να ελεγχθεί το ιστορικό του. Ο εργοδότης θέλει να γνωρίζει αν το άτομο που θα προσλάβει είναι έντιμο, αν έχει εμπλακεί σε οικονομικά εγκλήματα αν έχει διαπράξει άλλες αξιόποινες πράξεις. αν διαθέτει πράγματι γνήσια πιστοποιητικά γνώσεων ή την προϋπηρεσία που προβάλλει ή ακόμα και αν είναι εντεταλμένος από ανταγωνιστικές εταιρείες με σκοπό την κατασκοπία διότι η θέση του θα είναι σε νευραλγικό τομέα.

Επίσης συχνά στις επιχειρήσεις συμβαίνει να υπάρχουν αμφιβολίες από την εργοδοσία προς τους υπαλλήλους ή και ανάμεσα στους συνεργάτες. Στα γραφεία μας έχουν ανατεθεί πολλές τέτοιες υποθέσεις και μάλιστα αρκετές από αυτές αρχικά φαινόταν ασήμαντες.

Τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών ‘Κηπουρίδης’, μπορούν να ελέγξουν το ιστορικό του υπαλλήλου που πρόκειται να προσληφθεί. Διαθέτουμε τις πηγές ώστε να έχουμε πρόσβαση ακόμα και σε απόρρητα για τους περισσότερους αρχεία, προσωπικό εκπαιδευμένο στις αναζητήσεις πληροφοριών όπως επίσης και υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό.