Εύρεση Προσώπων με ιδιωτικό ερευνητή

Το γραφείο ερευνών ‘Κηπουρίδης’ διαθέτει την εμπειρία την τεχνογνωσία και το προσωπικό ώστε να μπορεί να εντοπίζει αποτελεσματικά πρόσωπα που έχουν χαθεί τα ίχνη τους ακόμα και στο εξωτερικό. Στο γραφείο μας έχουν έρθει πολλές φορές υποθέσεις αναζητήσεων προσώπων που έχουν εξαφανιστεί είτε ηθελημένα είτε όχι. Υποθέσεις που μας έχουν απασχολήσει στο παρελθόν είναι εξαφανίσεις παιδιών και εφήβων, επιχειρηματιών, εγκληματιών, οφειλετών, εύρεση μαρτύρων, αναζήτηση γονέων, συντρόφων, παλιών συντρόφων ή συγγενών που πλέον είχε χαθεί κάθε επαφή κτλ. και πάντοτε όπου ήταν ανθρωπίνως δυνατόν φέραμε θετικά αποτελέσματα.

Η πρόσληψη ενός ιδιωτικού ερευνητή είναι η πιο αξιόπιστη και αποτελεσματική μέθοδος για την εύρεση ή τον εντοπισμό ενός χαμένου προσώπου και ιδιαίτερα όπου δεν έχουν φέρει θετικά αποτελέσματα ή δεν μπορούν να εμπλακούν οι τοπικές αρχές.

Εκτός από τους εκπαιδευμένους ερευνητές που διαθέτει το γραφείο μας, ο εξοπλισμός οι πηγές και τα βοηθητικά μέσα, διευκολύνουν στον αποτελεσματικό εντοπισμό των αγνοουμένων προσώπων που αναζητάτε.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει η υπηρεσία εντοπισμού προσώπων από το γραφείο μας:

  • Εντοπισμός προσώπου, συντεταγμένες που βρίσκεται.
  • Ακριβής χρονολογημένη απεικόνιση των κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν.
  • Χρονικά σημεία παραμονής στα εκάστοτε γεωγραφικά σημεία καθώς και χρόνους μετακίνησης από σημείο σε σημείο.