Έρευνα Οφειλετών

Είναι συχνό το φαινόμενο των επιχειρηματιών που χάνουν τα ίχνη των οφειλετών τους. Το γραφείο ιδιωτικών ερευνών 'Κηπουρίδης' διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένους συνεργάτες και υπερσύγχρονο εξοπλισμό για υποθέσεις εντοπισμού προσώπων που έχουν εξαφανιστεί τα ίχνη τους.

Στο παρελθόν μας έχουν απασχολήσει υποθέσεις αναζητήσεων προσώπων που έχουν εξαφανιστεί τα ίχνη τους και πάντα φέραμε θετικά αποτελέσματα στους πελάτες μας.

Το γραφείο μας, μέσω πολύτιμων συνεργασιών με ερευνητές του εξωτερικού μπορεί να αναλάβει υποθέσεις και εκτός Ελλάδος.