Έλεγχος τηλεφωνικών συνδιαλέξεων

Πολύς κόσμος έρχεται σε επαφή με το γραφείο μας μετά από τον προβληματισμό πως ίσως παρακολουθούνται οι τηλεφωνικές του συνδιαλέξεις.
Αφορμή για τις υποψίες αυτές είναι συνήθως η ασυνήθιστη συμπεριφορά, είτε κάποιων ατόμων είτε κάποιων πιθανών παρεμβολών και ασυνήθιστων ήχων κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους.

Σε μεγάλο ποσοστό οι υποψίες αυτές επιβεβαιώνονται αφού πράγματι οι τηλεφωνικές συσκευές παρακολουθούνται και μάλιστα συχνά από άτομα υπεράνω υποψίας.

Η ομάδα μας διαθέτει τις πηγές αλλά και τα τεχνολογικά μέσα ώστε να ανακαλύψει αν πράγματι τα τηλεφωνά σας παρακολουθούνται από τρίτους, ακόμα και να εντοπίσει τις συσκευές υποκλοπής.